slide1
silde2

SẢN PHẨM

HOTLINE

098 876 7342

Thiết bị thử kín điều hòa

Giá: Liên hệ

Bộ đầu thử 72 chi tiết

Dùng thử kín từng bộ phận: lốc, giàn nóng, giàn lạnh...

 

Sản phẩm khác