slide1
silde2

SẢN PHẨM

HOTLINE

098 876 7342

Thiết bị phân tích nồng độ khí xả NHA-502EN

Giá: Liên hệ

Giải đo

     HC: 0~9,999 ppm (n-Hexane)

     CO: 0~10 %

     CO2 : 0~18 %

     O2 : 0~25 %

     NO: 0~5,000 ppm

Sai số

     HC: ±10 ppm

           ±5 % ( rel. )

     CO: ±0.03 %

           ±5 %

     CO : ±0.5 %

            ±5 %

     O2 : ±0.1 %

            ±5

     NO: ±25 %

            ±4 %

Thời gian phân giải : không quá 10s(O2 không qua 12s,NO không quá 15s)

Thời gian khởi động : 8 phút

Điện nguồn : 220V

Trọng lượng: máy :9 Kg

Kích thước(WxHxD): 310x230x485 mm 

Sản phẩm khác